Pakartotinis Ataskaitinis Rinkiminis Susirinkimas

    Gerbiami sodininkai, Š.m. gegužės 9 d. ataskaitinis rinkiminis susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nesurinkimo. Kviečiame visus š.m. gegužės 30 d. (ketvirtadienį) 18:30 val. Taikos pr. 69 (Klaipėdos Turizmo mokykla) į pakartotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą Darbotvarkė: Revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.

Ataskaitinins Rinkiminis Susirinkimas

  Gerbiami Sodininkai, Š.m. gegužės 9 d. (ketvirtadienį) 18:30 val. Taikos pr. 69 (Turizmo mokykla) vyks ataskaitinis rinkiminis susirinkimas Darbotvarkė: Revizijos komisijos ataskaita už 2018 m. Valdybos ataskaita už 2018 m. Sąmatos pristatymas ir tvirtinimas 2019 m. Tolupio gatvės remonto