Dėl Kapinių Kreipiamės į Klaipėdos Rajono Savivaldybės Merą Vaclovą Dačkauską

Raštas užregistruotas merui Vaclovui Dačkauskui. Pirmadienį 16:30 val. su valdyba užsiregistravome į priėmimą pas rajono merą. Pakviečiau kartu ir Nadia Dolgich.