Pakartotinis Ataskaitinis Rinkiminis Susirinkimas

Gerbiami Sodininkai,

2022m. balandžio 28d. 18.30 val. kviečiame į  pakartotinį ataskaitinį rikiminį susirinkimą. Susirinkimas vyks Taikos pr.69 (turizmo mokykloje).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 3. Darbotvarkės tvirinimas.
 4. Bendrijos valdybos ataskaita už 2021 m. Ir patvirtinimas.
 5. Revizijos komisijos ataskaita už 2021 m. ir patvirinimas.
 6. Bendrijos 2022 m. sąmatos ir mokesčių pristatymas ir patvirtinimas.
 7. Kiti klausimai.
 8. Bendrijos valdybos rinkimai.
 9. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai.
 10. Bendrijos revizijo komisijos rinkimai.
BENDRIJOS išlaidų sąmata 2022 m.
 1. skelbimai………………………………..60€
 2. interneto svetainės talpinimas…..100€
 3. atlyginimas pirmininkui………….. 8110€(501€)
 4. atlyginimas buhalterei………………6108€(400€)
 5. draudėjo sodros įmokos……………252€
 6. kancelerinės prekės…………………..70€
 7. kelio purškimas,greideriavimas …2500€
 8. telefonų išlaidos……………………….600€
 9. kompjuterio aptarnavimas………..50€
 10. rašalas kompjuterio kasetėms……80€
 11. elektra…………………………………….800€
 12. žvyro užvežimas………………………900€
 13. salės nuoma……………………………80€
 14. banko mokesčiai……………………..110€
 15. revizijos komisijos atlygis………..100(2×50)
 16. nenumatytos išlaidos………………2000€
 17. vaizdo kamerų remontas…………400€

VISO: 22320,00€

 

Nario mokestį siūloma palikti 4,00 € už arą.
Stojamasis…….50€
Talkos mokestis….10€
Pažyma…………..8€

Raginame susimokėti įsiskolinimus.

S.B.Tolupis valdyba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*